Een supermarkt staat in onze visie midden in de maatschappij. Albert Heijn Gorredijk laat dat zien door het verenigingsleven in Gorredijk en omliggende dorpen fi nancieel te steunen. Gezond leven is belangrijk dus zijn wij een belangrijke sponsor van bijvoorbeeld voetbal- en korfb alclubs en de avondvierdaagse. Maar ook het culturele leven, zoals koren, skûtsjes en muziekverenigingen, kan op onze steun rekenen. We werken voor acties ook regelmatig samen met scholen.

Wederkerig

De lokale betrokkenheid werkt twee kanten op. Koren en muziekverenigingen treden bijvoorbeeld op in de winkel, leden van de sportclubs hielpen mee met de verhuizing van de oude naar de nieuwe winkel en verenigingen kunnen voordelig inkopen bij Albert Heijn.

Interesse tonen

Betrokken zijn betekent meer dan alleen geld geven. Albert Heijn Gorredijk toont ook interesse in activiteiten door wedstrijden of bijzondere gelegenheden te bezoeken. Bovendien zijn we actief betrokken bij meerdere ondernemersverenigingen en denken we mee met initiatieven van de gemeente Opsterland.

Streekproducten

Lokale betrokkenheid betekent ook veel streekproducten in ons assortiment. Eerlijk en heerlijk geproduceerd en vaak met een bijzonder verhaal. Uit de streek, voor de streek.